استان ها

اجرای آبیاری تحت فشار در ۱۰ درصد باغات آبی خراسان رضوی

به گزارش مجله سلامتی ایران، محمد میری با اعلام این خبر افزود: در این سطح بوبولار 4 هزار و 242 هکتار، زیرسطحی یک هزار و 1010 هکتار، فروریزش سطحی 11 هزار و 566 هکتار، بارندگی 2 هزار و 732 هکتار، تیپ 220 هکتار پی90، کم فشار هکتار و موارد دیگر 3 هزار و 610 هکتار.

وی گفت: بر اساس نیازهای شهرستان، فرد، محصول و نیاز افراد، خراسان رجوی حدود 9 هزار هکتار زمین زراعی دارد و در این راستا نیازمند توسعه آبیاری هستیم. سیستم های. ”

مدیر باغبانی موسسه جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: سطح عمده تقاضا در اطراف آبیاری زیرسطحی پسته است که مصرف آب را به 1850 متر مکعب در واحد کاهش می دهد.

محمد میری گفت: البته تجهیز مزارع به سیستم های آبیاری استرس زا، مشکل استفاده از سایبان برای کاهش تبخیر و جلوگیری از خطرات و افزایش بهره وری در واحد سطح، مدل کشاورزی، انتخاب گونه مقاوم به خشکی و انتخاب محصول برای باغداران استانی بسیار توصیه می شود.

48

خبر مرتبط:  پیام فرمانده انتظامی استان خوزستان به مناسبت روز جهانی قدس