علمی و پزشکی

اتمام پروژه‌های بهداشتی، مناطق محروم در اولویت هستند

معاون بهداشت و توسعه منابع وزارت بهداشت، اولویت را تکمیل پروژه‌های مربوط به حوزه سلامت، مناطق محروم و قانون جمعیت جوانان دانست.

به گزارش مجله سلامتی ایران، دکتر بهروز رحیمی وی در نشست روسای علوم پزشکی و دانشگاه ها در موزامبیک گفت: تکمیل طرح های بهداشتی، مناطق محروم و مرزی و پروژه ها طبق قانون مردم با دستور وزیر بهداشت. ترجیح داده خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش رئیس دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در تدوین برنامه هفتم توسعه، گفت: برخی از مواد قانون بالادستی مربوط به حوزه سلامت است و باید توسط روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اجرا شود.

وی به عنوان رئیس کارگروه منابع فیزیکی و بهره وری منابع انسانی گفت: بهره وری را می توان با مشارکت مالی منصفانه و مسئولیت پذیری با بهترین دستیابی به اهداف افزایش داد.

معاون توسعه مدیریت و منابع گفت: تصمیمات بهره وری باید با نیازها، اولویت های سلامت و جامعه مطابقت داشته باشد و انتظارات مشتریان را برآورده کند.

دکتر. رحیمی اجرای قانون فروش و تولید اموال دولتی را یکی از منابع تامین مالی دانست و گفت: بر اساس الگوی سازمان جهانی بهداشت، تامین و تولید منابع ضروری است و باید توسط دانشگاه الزامی شود. رئیس جمهور وقت بگذارید و این قانون را اجرا کنید.از دیگر راه های تامین منابع مالی، اعتبارات محرومیت زدایی و مشارکت با بخش غیردولتی است.

وزارت بهداشت نمونه بارز همسویی صنعت و دانشگاه است

به گزارش وب دا، وی گفت: وزارت بهداشت مصداق بارز گردهمایی صنعت و دانشگاه است که خروجی های آن دستاوردهای جاری است. ادغام باعث افزایش بهره وری می شود و جدایی آموزش از نظام سلامت تاثیر عمده ای بر این بهره وری دارد.

وی در پایان گفت: بر اساس آخرین دستور، از این پس باید ارزش افزوده و بودجه معوق نظام سلامت به وزارت بهداشت واریز شود. در بالا. “

انتهای پیام/