اتمام واکسیناسیون فرهنگیان در مهرماه/ آخرین وضعیت واکسیناسیون رانندگان سرویس مدارس

دبیر کل دفتر بهداشت وزارت آموزش و پرورش روند اخیر واکسیناسیون معلمان و رانندگان سرویس مدارس را تشریح کرد و گفت: اکثر معلمانی که دوز اول را دریافت می کنند دوز دوم این هفته و هفته آینده دریافت می کنند.

محمد محسن بیژ در گفت وگو با مجله سلامتی ایرانوی گفت: “بیش از 90 درصد از معلمان اولین دوز واکسن خود را دریافت کرده اند.” دوز دوم تزریق نیز روزها پیش آغاز شده است.

وی گفت: زمان تزریق دوز دوم در واکسن ها متفاوت است و باید در زمان های مختلف تزریق شود این کار در حال انجام است. اکثر افرادی که دوز اول را مصرف می کنند ، دوز دوم را نیز این هفته و هفته آینده دریافت می کنند و تعداد محدودی از افرادی هستند که واکسن استرازنکا را دریافت کرده اند و فاصله بیشتری بین دوز اول و دوز دوم دارند. دوز اول آنها بعد از بیماری مصرف شدند و برای این افراد واکسن در ماه اکتبر تکمیل می شود. اگر هنوز گروه محدودی وجود دارد ، نوبت آنها از بین نمی رود و ممکن است واکسینه شوند.

مدیر دفتر بهداشت وزارت آموزش و پرورش درباره وضعیت اخیر واکسن راننده سرویس مدرسه اظهار داشت: برخی از رانندگان سرویس مدارس از چند هفته قبل واکسیناسیون رانندگان تاکسی و وزارت بهداشت را آغاز کرده اند ، اما تعدادی از آنها شامل رانندگان سرویس مدارس شده اند. هیچ راننده تاکسی ای وارد نمی شود زیرا توافق با مدرسه هنوز نهایی نشده و وظایف آنها مشخص نیست.

محسن بیگی ادامه داد: “اگر قرار است مدرسه شخصاً بازگشایی شود ، آن را به وزارت بهداشت می دهیم و قبل از باز شدن مدارس با رانندگان قرارداد امضا می کنیم. اگر شرکت مربوطه به ما اطلاع دهد و واکسن دریافت نکند ، ما پوشیده رفته ایم

خبر مرتبط:  آیا جراحی بینی گوشتی بازگشت دارد ؟

انتهای پیام