اجتماعی

ابهام در موضوع واگذاری بخشی از کوه دماوند/ نامه نگاری محیط زیست با رییس دستگاه قضا

معاون امور زیست محیطی و امور مناطق سازمان محیط زیست گفت: آژانس و دستگاه قضایی کشور باید اعتبار کارنامه خیریه را برای بخشی از کوه دماوند بررسی کنند. ما قوه قضاییه هستیم.

علی بالی در مصاحبه با مجله سلامتی ایران وی گفت: در وهله اول آیا باید سندی غیر از سندی که برای دولت کوه دماوند و سرزمین های آن صادر شده باشد وجود داشته باشد؟ سپس صحت ثبت باید توسط سرویس قضایی و جنگل تأیید شود.

او ادامه داد: ماده 16 قانون حمایت و بهسازی محیط زیست پس از اعلام چهار منطقه حفاظت شده ، صدور سوابق جدید در چهار منطقه محیط زیست را ممنوع اعلام می کند. دماوند حدود 18 سال پیش به عنوان یکی از آثار ملی طبیعی به ثبت رسیده است ، بنابراین اگر این خیریه بعد از سال 1381 صادر شود ، بی اعتبار است.

به گفته معاون مدیر دفتر محیط زیست و امور زیست محیطی سازمان خیریه ، خیریه بخشی از کوه دماوند پیش از سال 1381 اما با چهار منطقه محیطی مخالف نیست و ما نمی توانیم آن را خنثی کنیم. در این حالت ، سازمان جنگل و مرتفع کشور باید موضوع را بررسی کند و ببیند آیا این بخش از دماوند یک استثناست یا خیر؟ و اگر این سالها استثنا بوده است ، آیا اکنون این سند رسمی است یا خیر؟

بالی با بیان اینکه هنوز جزئیات انتقال گذر کوه دماوند برای ما مشخص نیست ، گفت: ما این موضوع را از طریق دستگاه قضایی دنبال می کنیم و اکنون در حال تهیه نامه ای به رئیس قوه قضاییه هستیم.

خبر مرتبط:  تاثیر آسپرین در کاهش خطر مرگ و میر در بیماران کرونایی حاد

به گزارش مجله سلامتی ایران ، دیروز برخی رسانه های کشور ، سند وقف را به عنوان یکی از بزرگترین آثار طبیعی ملی ایران به بخشی از کوه دماوند اعلام کردند.

انتهای پیام