ابلاغ موافقت اصولی راه‌اندازی مرکز رشد فناوری سلامت به دانشگاه علوم پزشکی آبادان

سارا مبارک در گفت وگو با مجله سلامتی ایران در آبادان اظهار داشت: معاون تحقیقات و فناوری آموزش پزشکی ، توسعه فناوری پزشکی آبادون ، براساس رای ارائه شده در چهارمین جلسه کمیته فنی مراکز توسعه فناوری سلامت در زمینه ایجاد رعایت و زیرساخت های اساسی توافق اساسی با نهاد مرکزی انجام شد.

وی گفت: در همین راستا ، فرید نجفی ، معاون تحقیقات و فناوری وزارت ، در نامه ای به شکراله سلمان زاده ، رئیس علوم پزشکی و خدمات بهداشتی آبادان ، در اصل با استقرار و عملکرد فناوری سلامت موافقت کرده است. مرکز توسعه این دانشگاه

او گفت که مراکز رشد برای حمایت از تکنسین ها ، اندیشمندان و شرکت های کوچک و متوسط ​​در توسعه کارآفرینی ایجاد می شوند و معمولاً در یک پارک فناوری یا دانشگاه ایجاد می شوند. و می تواند تحقیقات علمی را به یک محصول تبدیل کرده و به یک تجارت تبدیل کند.

48

خبر مرتبط:  کمبود اعتبار، ساخت ساختمان جامع اهدای خون خراسان جنوبی را متوقف کرد