علمی و پزشکی

آیا عصاره این گیاه می تواند کرونا ویروس را زمین گیر کند؟

تاثیر امیدوارکننده عصاره گیاهی در برابر ویروس کرونا

ویروس های تنفسی مانند آنفولانزا از حیوان به انسان منتقل می شوند و بیماری های فاجعه باری مانند «ویروس آنفولانزای H1N1 A»، «H2N2» آنفلوانزای A یا «H2N2» و «آنفلوانزای A» گزارش شده است. و ویروس “آنفلوانزا A” نیز در پرندگان به دنبال تب H5N1 گزارش شده است.

عصاره گیاهی به نام «اکیناسه» به جای فعال کردن سیستم ایمنی، راه بهتری برای کنترل سیستم ایمنی سازگار است. در یک مطالعه جدید، بیان سایتوکاین‌های التهابی اکیناسه توسط «فاکتور نکروز تومور آلفا» (TNF-α) و «اینترلوکین 1 بتا» (IL-1-β) تا 24 درصد و سیتوکین ضد التهابی «اینترلوکین 10» کاهش یافت. پایگاه (IL-10).

علاوه بر این، تولید یک نوع سرکوب کننده سیستم ایمنی به نام اینترفرون گاما (IFN-ϒ) تا 50 درصد افزایش یافته است. همچنین، فرآیندهای تعدیل کننده ایمنی اکیناسه شامل فعال شدن قابل توجهی از سیستم اندوکانابینوئید توسط گیرنده کانابینوئید نوع 2 (CB2) توسط N-alkylamide است.

برخی از این N-الکیل آمیدهای فعال زیستی شباهت‌های ساختاری با اندوکانابینوئیدها دارند که در غلظت‌های نانومولاری کم اثر ضدالتهابی بر روی محیط سیتوکین دارند. فعال شدن سیستم اندوکانابینوئید در طول پیشرفت کووید-19 یک راه جدید برای مبارزه با التهاب سیستمیک و طوفان های سیتوکین است. هدف از این مطالعه که توسط تیمی از دانشمندان شرکت‌های چند ملیتی انجام شده است، ارزیابی تجربی عفونت کروناویروس با توصیه اکیناسه و ارزیابی مزایای پیشگیرانه و درمانی آن است.

کارآزمایی بالینی اولیه در دانشگاه کاردیف به عنوان یک کارآزمایی تصادفی تک مرکزی، دوسوکور، کنترل شده با دارونما انجام شد. از شرکت کنندگان 18 سال و بالاتر خواسته شد که روزانه به مدت چهار ماه از دمنوش اکیناسه استفاده کنند.

خبر مرتبط:  شناسایی علائم جدید مرتبط با سرطان لوزالمعده

اثرات پیشگیرانه بر ویروس کرونا از نظر آماری قابل توجه است. بروز بیماری در گروه تحت درمان با اکیناسه 5.5 درصد و در گروه دارونما 14.6 درصد بود.

این مطالعه نشان داد که عصاره اکیناسه اثر ضد ویروسی مستقیمی بر ویروس‌های مختلف تنفسی از جمله کرونا دارد. این عصاره تولید اینترفرون گاما را افزایش می دهد و از تولید سایتوکاین های پیش التهابی مانند فاکتور نکروز تومور آلفا جلوگیری می کند.

این عصاره گیاهی محافظت عالی در برابر ویروس هایی مانند کرونا در بزرگسالان و کودکان ایجاد می کند. نتایج بالینی اولیه کرونا ممکن است شواهد بیشتری را ارائه دهد که نشان می‌دهد اکیناسه می‌تواند برای مبارزه با این ویروس خاص استفاده شود.

این مطالعه در مجله Microorganisms منتشر شده است.

46