آگاهی بخش به جامعه؛ درخواست وزیر ورزش و جوانان از سازمان های مردم نهاد

مجله سلامتی ایران / کرمان وزیر ورزش و جوانان گفت:

“صب حمید سجادی” شامگاه 17 اکتبر در نشستی با نمایندگان احضار در استان کرمان گفت: “در دولت این افراد ، تورهای استانی متفاوت از گذشته است و ما قطعاً جلساتی با احضار و انجمن های مردم در برنامه های سفر ما. “

وی ادامه داد: من به عنوان وزیر ورزش و جوانان باید از بخش خصوصی که در زمینه ورزش و جوانان فعال است حمایت کنم.

مردم بر ضرورت مطالبه از مقامات تاکید کردند و اگر در زمینه ای غفلت کردیم ، شما باید از ما مطالبه کنید. وی گفت: نباید کار را روی زمین رها کرد ، بلکه باید کارها به صورت دوجانبه (همکاری دولت و مردم) انجام شود.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر مشارکت مردم به ویژه جوانان گفت: اصلی ترین پشتوانه وزارت ورزش جوانان هستند و ما به دنبال توسعه و تعمیق گروه های مردمی هستیم.

وی گفت: بخش جوانان را نباید نادیده گرفت.

سمن های سجادی باید مکان های ورزشی ما را بدست آورند و مشخص کنند: 32000 سکوی ورزشی در کشور ساخته شده و در حال ساخت است و سمن ها باید اقدامی انجام دهند.

وی تصریح کرد که جهان در زمینه ورزش از ما جلوتر است.

وزیر ورزش و جوانان گفت: وی گفت: من فکر می کنم نگرش حفاظت مقدس در خود ما تقویت می شود.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  فصل سرنوشت فرهاد - مجله سلامتی ایران