حوادث

آموزش سواد رسانه‌ای به فعالان مدیریت بحران تهران

معاون وزیر آموزش و مشارکت های مردمی در م Instituteسسه پیشگیری و مدیریت بحران تهران از برگزاری دوره های آموزش روزنامه نگاری و سواد رسانه ای برای اعضای گروه های پایداری در تهران خبر داد.

حیدر کلوری در مصاحبه با مجله سلامتی ایران به همین منظور ، وی اظهار داشت: گزارش به موقع در هنگام بحران ها و چگونگی تمایز اخبار درست از شایعات ، دو عامل اساسی در بحران است که نباید نادیده گرفته شود. همانند رویدادهای مختلف مانند سیل و زلزله ، ما اغلب با مواردی از جمله تأثیرات انتشار یا بازنشر مجدد اخبار دروغ و عدم دسترسی به اخبار مناسب روبرو شده ایم.

وی ادامه داد: به دلیل بزرگی شهر تهران ، آژانس پیشگیری و مدیریت بحران تهران تصمیم گرفته است که برای اعضای گروه های پایداری دوره های آموزشی سوادآموزی اخبار و رسانه ها را برگزار کند. بنابراین می توان از قدرت این گروه ها برای دستیابی به اخبار مناسب در زمان بحران استفاده کرد و با کمک آنها می توان به روند انتشار اخبار دروغ و دروغ پرداخت.

معاون وزیر آموزش و مشارکت های مردمی در انستیتوی پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: به همین منظور این دوره های آموزشی در واقع برای اعضای خانه های با دوام و ایمنی در محله تهران انجام می شود. این افراد می دانند هنگام ساختن و ضبط تصاویر حوادث و وقایع بدون به خطر انداختن جان خود چگونه رفتار كنند. از طرف دیگر ، آنها باید با قوانین و مسئولیت های فضای مجازی آشنا باشند ، تا با ارائه اطلاعات دقیق به شهروندان ، شرایط بحرانی را ملتهب و افکار عمومی را آشفته نکنند.

خبر مرتبط:  با کمک مراکز علمی و دانشگاهی افزایش آمار سرقت را  آسیب شناسی کنید

انتهای پیام