آموزش ایمنی با قصه خوانی مربیان آتش نشان + داستان سارا

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران داستان مربیان داوطلب آتش نشانی تهران در خدمات آتش نشانی و ایمنی را منتشر کرد.

رسول هلالی در مصاحبه با مجله سلامتی ایران بر آن تأکید کرد او گفت: “داستانهای ایمنی می توانند تأثیر بسیار مثبتی بر فرهنگ ایمنی داشته باشند.”

وی ادامه داد: چندی پیش مقرر شد تولیدات موثری توسط مربیان داوطلب انجام شود و این یکی از برنامه هایی بود که ما داستان این مربی را در نظر گرفتیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی سازمان آتش نشانی تهران ، با بیان اینکه برنامه ریزی لازم در این زمینه انجام شده است ، گفت: برای رسیدن به این هدف ، ما با استعدادترین کانون پرورش فکری کودکان و برخی از این مربیان هستیم. برنامه های قصه گویی صحرایی و کلاسی وجود داشت. مدتی بعد مربیان در این کلاسها شرکت کردند و آنها شروع به خواندن داستانهای ایمنی کردند.

وی گفت: این حرکت سال گذشته انجام شد. امسال امسال به این نتیجه رسیده ایم که قصه گویی قابل انجام است. بنابراین مبلغان برای خود داستان می نویسند. در آینده ، قصه گویی نیز انجام می شود ، زیرا این دانشگاهیان درد جامعه را می دانند و خود می توانند داستان را بنویسند.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  دغدغه پرداخت خسارت است یا جان آدمی؟