علمی و پزشکی

آمار بستری بیماران کووید۱۹ در فارس فزاینده است

مجله سلامتی ایران / فارس در فارس ، صدراعظم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، روند بستری شدن در بیمارستان عروق کرونا رو به افزایش است و اگر مردم پروتکل ها را به طور کامل و دقیق دنبال نکنند ، شاهد افزایش اوضاع به ویژه در شهرهای سرخ خواهیم بود.

عبدالرضاول در مصاحبه با مجله سلامتی ایران ، با افتخار با اشاره به ادامه تحریم ها در فارس ، به ویژه در شهرهای قرمز اظهار داشت: در حال حاضر 4 شهر به رنگ قرمز ، 2 شهر در رنگ زرد و 3 شهر با رنگ سفید است.

او گفت که فقط خدا می داند دوره افزایش شیوع مرگ و میر به دلیل Covid بیماریری ،،، ನಲ್ಲಿ ،،، ಈ، ಈ ،،،،، ರಿಕೆರಿಕೆರಿಕೆರಿಕೆರಿಕೆರಿಕೆ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ರಿಕೆರಿಕೆ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಟೋಟೋಟೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋಟೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋಟೋಟೋಟೋಟೋಟೋಟೋಟೋಟೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋಟೋಟೋಟೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋಟೋಟೋಟೋ ಪ್ರೋಟೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋಟೋಟೋಟೋಟೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋ ಪ್ರೋಟೋಟೋದಿದ್ದರೆ ಬೆಂಬಲದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆದಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯದಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯದಿದ್ದರೆ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ بدیهی است روند رو به رشد شمار بیماران و مرگ و میرها ادامه دارد.

معاون صدراعظم دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه معتقد است این محدودیت ها باعث کاهش بروز بیماری عروق کرونا قلب در گذشته شده است ، گفت: متأسفانه هنوز تعداد بستری ها در حال افزایش است و ما نمی توانیم بگوییم که وضعیت فارس در شیوع این بیماری بهبود یافته است.

خبر مرتبط:  کشف عملکرد متفاوت مغز افراد مبتلا به میگرن با کمک ترن هوایی!

4٪ بیماران جوانتر از 10 سال بودند

مفتخر است گزارش دهیم که بیشترین تلفات در 4 ساعت گذشته پس از شیوع کروناویروس در فارس گزارش شده است. خوشبختانه ما در این سن هیچ تلفاتی نداریم ، اما کودکان می توانند ناقل باشند و به دیگران گسترش پیدا کنند.

صدراعظم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: هنوز تعداد پذیرش بیمارستان در فارس زیاد است و اگر افراد آن را رعایت نکنند ، زنجیره انتقال خراب نمی شود ، اما با شیوع آنفولانزا ، این بیماری تا پایان شهریور بدتر می شود.

انتهای پیام