آغاز کشت قراردادی دانه‌های روغنی در ایلام

آغاز کشت سنتی دانه روغنی در ایلام

مجله سلامتی ایران / ایلام مدیر کشاورزی و صنعت “ماهیدشت” گفت: سطح کشاورزی اجاره ای در استان اسلام امسال توسط ماهیدشت 8000 هکتار پیش بینی شده است که در چهار منطقه مهران ، موسیان ، دهلران و داش عباس راه اندازی شده است. همکاری با موسسه جهاد کشاورزی

“فرهنگ آسا” در گفت وگو با مجله سلامتی ایران ، از آغاز عملیات اجاره دانه روغنی در دومین سال صنعت بزرگ روغن نباتی خبر داد:
وی گفت: امسال به دلیل استقبال کشاورزان ، روغن سویا و روغن آفتابگردان در استان های خوزستان ، ایلام ، کرمانشاه ، کردستان و مازندران کاشته می شود.
آسا افزود: توزیع نهاده ها از جمله کودهای اصلی و جاده ای یکی از اقدامات موثر برای مشارکت در قرارداد با کشاورزان برای اطمینان از خرید محصولات کشاورز هنگام کاشت است.
اکثر مدیران کشاورزی ، کشاورزی و صنعت ادامه دادند: کشت قرارداد باعث افزایش بازده در واحد سطح می شود و باعث رضایت کشاورزان از کشت دانه های روغنی می شود و توسعه این محصولات را در سال های آینده به دنبال خواهد داشت.
آسا خاطرنشان کرد: سطح کشاورزی اجاره ای در استان ایلام امسال توسط شرکت ماهیدشت در سطح 8000 هکتار پیش بینی شده است که با شروع دوره کشاورزی در چهار منطقه مهران ، موسیان ، دهلران و دشت عباس آغاز شد. با همکاری موسسه جهاد کشاورزی.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  مدیران استان قزوین نمره قبولی می گیرند/ مدیریت در شرایط سخت و با کمترین اعتبار ارزشمند است