آزمایشگاه مرکزی دانشگاه شهید چمران اهواز در میان آزمایشگاه‌های برتر کشور

مجله سلامتی ایران / خوزستان شهید چمران ، مدیر آزمایشگاههای دانشگاه اهواز گفت: در سه سال گذشته رتبه آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از 66 به 55 در کشور و 29 در سال جاری رسیده است. خوشبختانه آزمایشگاه مرکزی ما یکی از 10 درصد آزمایشگاه های کشور است.

یوسف تماتیلیان در گفت وگو با مجله سلامتی ایران ، اظهار داشت: شبکه استراتژیک کشور یا شبکه آزمایشگاهی رسمی امسال بیش از 400 آزمایشگاه در کشور را بر اساس مشتری مداری ، درآمدزایی ، تعداد آزمایشگاه ها و … ارزیابی کرده است. پس از بررسی نتایج ، انتشار به

وی گفت: خوشبختانه محدوده آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در سه سال گذشته از 66 به 55 و امسال 29 مورد افزایش یافته است. خوشبختانه آزمایشگاه مرکزی ما یکی از 10 درصد آزمایشگاه های کشور است.

مدیر آزمایشگاههای دانشگاه شهید چمران اهواز در پایان خاطرنشان کرد: یکی از فعالیتهای اصلی این آزمایشگاه در سال 1399 ارائه خدمات آزمایشگاهی ، افزایش درآمد ، نظارت مستمر بر رضایت مشتریان و بهبود مستمر دانش با شرکت در نظری و عملی بود. دوره های آموزشی.

انتهای پیام

خبر مرتبط:  اهداء یک دستگاه اکسیژن‌ساز ۶۰۰ لیتری از سوی بنیاد مستضعفان به بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت