عمومی

آذربایجان غربی درشرایط اضطرار قرارگرفت/ظرفیت بیمارستانها تکمیل شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرنگار آنلاین ، جواد آقازاده شنبه شب در جلسه اضطراری بررسی وضعیت شیوع کووید ۱۹ در ست ست ست ست رگ رگ یش یش یش یش یش د د د د د یش روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند روند

وی عل عل عل عل عل ال عل عل ستون ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ستون ستون ستون

نشگانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره افزایش مبتلایان کووید گفت در ست ست ست د د د د د د د د د د ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری ری کووید هستند.

اد آقازاده درباره افراد بستری افزود: در استان 148 نفر در بخش آی سی یو بستری بود و ۳۹ نفر به به ونتیلاتور هستند. در حال حاضر تعداد افراد مبتلا و بستری در استان رو به افزایش است.

خبر مرتبط:  تفتیش موبایل متهمان و شرایط قانونی آن

وی درباره تعداد شخصی شده است کووید کرد بیان کرد: در تاریخ 28 شهریور تعداد 8 نفر برای ابتکار ابتکار به کووید ۱۹ فوت شدند. اد کل شخصی در استان به 955 نفر افزایش یافته است.

آقازاده درباره تغییر کانونهای بیماری در استان بیان کرد: کانون باعث افزایش تعداد بستری و فوتی در استان می شود که به این ترتیب شهرهای خوی ، بوکان و مهاباد در زمان های مختلف بالاترین تعداد بسترهای دیگر و فوتی را به خود اختصاص داده اند.

رئیس نشگانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی درباره بدحالی افزود: بر اساس بررسی های انجام شده ، در صورتی که در مراکز درمانی مراجعه کنید میاکانند ترال دیگر.

آقازاده درباره کاهش حساسیت عمومی نسبت به کووید گفتگو: حساسیت مردم و مسئولین نسبت به کووید ۱۹ مورد کاهش یافته و همین موضوع باعث افزایش تعداد مبتلایان می شود.

وی ب بی ن ن ن ن ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست ست. در نان ارومیه همچنین بیمارستان بیمارستان طالقانی ، مطهری ، امام خمینی (ره) و امام رضا ()د) در حال حاضر تکمیل شدن است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی همچنین در مورد افزایش بستر در ارومیه گفت: در حال حاضر بیش از حد بستر ستار بستر استان در استان ارومیه است.

براهیم حسنی درباره روند افزایشی تعداد بستریاه استان اضافه شده: مجموع بستریاه استان از سال 19 کندتئی می هاست ست آمابود ست بودابود 20 بودا 28 سال ریکا 28 خرداد سال 20 افزایش است.

خبر مرتبط:  طبری، عاقبت رشوه‌خواری! - مجله سلامتی ایران