فرهنگ و هنر

آخرین مهلت ارسال مقاله به همایش “ترسیم چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران ۱۴۵۰”

اولین کنفرانس ملی “ترسیم چشم انداز جمهوری اسلامی ایران 1450” برای دستیابی به اهداف و آرمان های جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت چشم انداز شورای اعزام وزارت کشور برگزار می شود.

به گزارش مجله سلامتی ایران ، این کنفرانس در پشت ایجاد یک کنفرانس علمی ، شبکه سازی و استفاده از توانمندی ها و توانمندی های علمی کشور و نظرات اساتید ، کارشناسان و دانشجویان در مورد تدوین سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران 1450 است.

از جمله اهداف این کنفرانس ایجاد بستر علمی برای مشارکت نخبگان ، فرهیختگان و صاحب نظران در ترسیم چشم انداز ایران 1450 و ایجاد شبکه ای از اساتید ، محققان ، صنعتگران و هنرمندان بود. تلاش برای جلب توجه ج. گزارش و ارائه فعالیتها و اقدامات انجام شده برای ترسیم چشم انداز ایران 1450 ، ایران.

طبق یک تماس مردمی از دانشگاه طباطبایی ، آخرین مهلت ارسال مقالات تا 20 مه است. این کنفرانس 23 و 24 ژوئیه برگزار خواهد شد.

محققان می توانند مقاله را در اینجا ثبت نام و ارسال کنند:

اولین کنفرانس طراحی منظره جمهوری اسلامی ایران 1450

انتهای پیام

خبر مرتبط:  آرامگاهی در شأن شمس تبریزی در خوی ساخته می شود